clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1336, setembre, 3. Alcanyís. En presència del porter reial, Gonçalvo Castellón, compareixen, a casa del notari Joan de Arahuet, veí d’Alcanyís, Joan de Fonz, procurador de la universitat i consell de Montroig (Monroyo), Cristóbal Pérez, procurador de la Universitat i consell de Molinos i Domingo de Molinos, procurador de les universitats de Maella, Calaceit i La Fresneda, i mostren un document del rei Pere, segellat amb cera vermella, adreçat al porter reial, datat a València el 27 d’agost de 1336, on se’ls eximeix del pagament d’una quantitat establerta per a les despeses de la coronació reial.

Sig. aut. de Joan de Arahuet, notari públic d’Alcanyís, qui ho va escriure.

Original

36'5 x 36'5 cm.

Conservació regular.


Thumb d.15