clear
Ieibiblioteca fons digitalitzats

FONS DOCUMENTAL

FONS GRÀFIC I FOTOGRAFIES

MONOGRAFIES, FULLETS I ALTRES IMPRESOS

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Premsa anterior a 1900

Almogávar leridano, El

Editat a la ciutat de Lleida per la impremta de Josep Pla, fou el primer diari de significació carlina.

Anunciadora, La

Publicació setmanal de repartiment gratuït on només es publicitaven anuncis comercials. El seu primer número va aparèixer el dia 30 de gener de 1880 de la mà del seu propietari, l’impressor Llorenç...

Boletin oficial del ayuntamiento popular de Lérida

Publicació, de caire setmanal, editada per l’ajuntament amb la transcripció de les actes de les sessions municipals.

Buen Sentido, El

Publicació de caràcter singular que s’edità a Lleida a partir de 1875.Es tractava d’una revista de periodicitat mensual portaveu de l’espiritisme lleidatà i amb una marcada significació anticlerical.

Butlletí de la Associació Excursionista Ilerdanesa

L’Associació Excursionista Ilerdanesa publicà, a partir del 14 de maig de 1885, el seu butlletí amb el propòsit de recollir la tasca de l’excursionisme a les terres de ponent. De caràcter mensual,...

Catalán Occidental, El

Publicació bisetmanal, editada per la impremta de Josep Rauret, que exaltava els valors provincials, en certa manera fou un precedent de l’anomenat leridanismo.

Consultor municipal, El

Setmanari especialitzat en temes d’administració local i de justícia municipal editat, en un primer moment, per la impremta Pagès i després per la d’Abadal.

Criterio católico, El

Revista de periodicitat setmanal dedicada a la propagació de les idees i pràctiques religioses i ,sobretot, a la defensa dels interessos catòlics.

Cronicón ilerdense, El

Fou la primera publicació de Lleida dedicada majoritàriament a aspectes culturals. La revista incorporava majoritàriament estudis històrics, treballs científics i articles de creació literària....

Defensa, La

Setmanari de caràcter republicà amb intencionalitat reformista de plantejaments que aparegué el 1889 de la mà de la impremta Sol.

Diario de la ciudad de Lérida

Nascuda en el context de la Guerra del Francès, fou la primera publicació periòdica que va tenir Lleida.

Eco de instrucción primaria, El

Fou la primera publicació que aparegué a Lleida adreçada al col·lectiu dels mestres. Sortien tres números cada mes amb llargs articles sobre qüestions pedagògiques.

Gaceta de instrucción primaria

Setmanari, nascut el 1866 i editat per la impremta Sol, adreçat al magisteri.

Gaceta de los ayuntamientos y juzgados municipales

Nascuda el 1878 amb la finalitat d’assessorar en la seva tasca a funcionaris municipals i dels jutjats. Fou una publicació de periodicitat quinzenal dirigida i editada per Llorenç Corominas.

Garbell, Lo

Primer periòdic editat a Lleida en català, d’esperit combatiu i amb una forta intencionalitat de crítica municipal.

Ideal

De caire republicà es publicà a la ciutat de Lleida entre els anys 1898-1920. Fins el 1909 fou setmanal passant a ser diari a partir d’aquest any. A partir de 1936, l’Ideal es publica en català amb...

Ilerdense, El

Publicació bisetmanal de tendència republicana. Fou el primer diari de Lleida en incorporar un fulletó en el seu interior.

Instrucción pública, La

Revista quinzenal editada per l’establiment tipogràfic de Josep Sol Torrens i nascuda amb la voluntat de plantejar la problemàtica educativa del moment.

Pallaresa

Diari lliberal publicat a la ciutat de Lleida a finals del S.XIX. Durant els mesos de gener i febrer de 1919, i per una vaga d'impressors, és absorbit per: Suplemento a El correo de Lérida y El...

Premsa entre 1900-1950