clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1501, maig, 15. Lleida. Bartomeu Ycart, prevere beneficiat a la Seu de Lleida, prior de la Confraria de Santa Maria de la Seu de Lleida, confirma, com a prior de la dita institució, a Bernat Joan d’Olzinelles, senyor de la Torre dels Oms, que actua en nom propi i com a representant del senyor Joan Despilles, donzell de la ciutat de Balaguer, i com a tutor i curador de Miquel Joan d’Olzinelles, el seu fill, i també com a procurador de la seva esposa Dona Elisabet, haver rebut les 10 lliures que ha de donar a la Confraria el dia de Pasqua de Resurrecció, tal com consta en una concòrdia signada entre l’antic prior de la Confraria, i Bernat Joan d’Olzinelles, datada a Lleida, el 5 de juny de 1498.

Signa: Bartomeu Ycart.

Testimonis: els discrets Antoni d’Olzinelles, beneficiat, i Francesc Falcó, prevere, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Joan Revert, notari reial i públic de la ciutat de Lleida, qui ho va escriure i cloure.

Original

26 x 18 cm.

Conservació bona.


Thumb e.1