clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1352, novembre, 9. [Sanaüja]. Pere Sifre, prevere, marmessor i executor del testament de Sansa de Capdevila, difunta, de Sanaüja, ven a Berenguer de Rabiol, de Sanaüja, una casa (domus) al carrer Major de Sanaüja per 100 sous barcelonesos.

Testimonis: Pere Sacoma i Berenguer Chaus, de Sanaüja.

Sig. aut. de Ramon Malgosa, notari públic de Sanaüja, qui ho va escriure i cloure.

Original

30 x 23 cm.

Conservació bona.


Thumb tl.3