clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1336, agost, 23. València. Trasllat ordenat per Vicent des Graus, ciutadà de València, lloctinent de Bernat de Valldaura, justícia de València, a instància de Berenguer d’Agramunt, notari de València i procurador del Mestre de Calatrava, d’una compareixença continguda en el procés desenvolupat davant de fra Jaume Gerard, prior del convent dels predicadors de València, i de Pere d’Abadia, canonge de València, comissaris i diputats apostòlics en la causa que enfrontava el Mestre de Calatrava i el bisbe d’Albarrassí. En la dita compareixença, realitzada el 13 d’abril de 1333, Antoni de Lleida, procurador del bisbe, en presència del procurador del Mestre de Calatrava, Berenguer d’Agramunt, aporta una butlla del papa Urbà II de 1095, que es copiada en el dit trasllat.

Sig. aut. de Pere de Gou, notari públic per autoritat reial, qui va escriure el trasllat

Original

77 x 51 cm.

Conservació bona.


Thumb e.25 m