clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1363, maig, 5. Lleida. Balaguer d’Àger, sabater de Lleida, ven a Pere d’Espígol, pagès de Lleida, una terra de vinya i campa al terme de Vallcalent, que és sota el domini de l’Almoina del Claustre de la Seu de Lleida, per preu de 75 sous barcelonesos.

Testimonis: Jaume Sescases i Francesc Paget, prevere i beneficiari de la Seu de Lleida. Sig. Joan de Rocamora, notari públic de Lleida per autoritat reial, que escriu i tanca el document. Original

Original

36’5 x 33’5 cm.

Conservació bona.


Thumb c.5