clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1317, novembre, 19. Lleida. Ramon Belit, major de dies, habitant d’Àger, Catalana, esposa seva, i Ramon Belit, fill de Ramon Belit com a testimoni, fan procurador seu a Pere Ermengol, habitant de la vila de Castellnou de Seana, perquè entregui en nom seu a Berenguer de Sala, jurisperit lleidatà, 35 sous jaquesos que deuen per preu del censal de 465 sous jaquesos.

Testimonis: Jaume de Corça, Berenguer de Terribes, habitant d’Àger, i Bernat de Lerins, veí de Lleida.

Sig. aut. de Miquel de Morlans, notari públic de Lleida, qui ho va escriure.

Original

28 x 19’5 cm.

Conservació bona.


Thumb tl.2