clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1475, gener, 16. Tírvia. Pere Celuy, de Ferrera, rep 8 sous de moneda de Barcelona de pensió d’un censal mort al preu de 8 lliures barceloneses.

Testimonis: Bernat Gasia, de la vila de Tírvia, Pere Alegret i Pere Peirat, de Burg.

Sig. aut. de Martí Aguilar, notari públic de la vila de Tírvia, Coma (de Burg) i Vall Ferrera, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

63 x 36 cm.

Conservació bona.


Thumb g.30