clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1409, maig, 6. Albi. Relació de persones a les que Beatriu de Muro, esposa del molt honorable Lluís de Muro, cavaller difunt, i Acard Muro, fill seu, de la vila de l’Albi, lleven censals a partir del preu de 53.600 sous que havien venut.

Testimonis: Francesc Sacosta, Guillem de Vilanova, donzell, Pere de Tarsi, del regne de València, Andreu Diners, notari de la vila de Montblanc i Antoni Pasqual, prevere de la vila de l’Albi.

Sig. aut. de Miquel Moragues, prevere, rector i notari públic de la vila de l’Albi.

Original

43 x 55 cm.

Conservació bona.


Thumb f.19