clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1510, gener, 20. Albi. Francesc Santafè i Pere Moros, de l’Albi, reben d’Antoni Toló i Antoni Lladó, priors de la Confraria de Santa Maria de l’Albi, 5 sous barcelonesos de pensió per la venda d’un censal de 5 lliures de moneda de Barcelona.

Testimonis: Pere Mestre i Francesc Benet, de l’Albi.

Sig. aut. de Pere Torres, vicari i notari públic de l’església de la vila de l’Albi.

Original

34’5 x 28 cm.

Conservació bona.


Thumb f.18