clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1525, abril, 7. Lleida. Àpoca atorgada per Miquel Ventosa, mercader i ciutadà de Lleida, confirmant haver rebut del noble Jaume Despès, paer en cap, domiciliat a Lleida, Francesc Antist, canonge de la Seu de Lleida, i Joan de la Mora, administradors de l’Hospital Major de Lleida, 130 lliures, preu de la venda de la seva torre situada al terme de Lleida, a la partida de “Ruffea”.

Signa: Miquel Ventosa

Testimonis: l’honorable Bernat Antist, notari, i Joan Palau, mercader, habitants de Lleida

Sig. aut. de Joan Polo, veí i habitant de Lleida, notari públic per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

56 x 43'5 cm.

Pergamí malmés, sobretot la part superior.


Thumb e.11