Displaying 1 digital entities

Urbis

Urbis. 1952

Any: 1952

Matèries: Cambra Oficial de la Propietat Urbana de la Província de Lleida, Propietat horitzontal, Revistes