clear

Documentació del Servicio de Defensa del Patrimoni Artístico Nacional (SDPAN) del llegat Tarragó

Llistat incomplet de llibres que no tenen procedència. 1939-40.

["4 f.", "A.1.1 Documentació professional. SDPAN Actes de devolució de béns"]