clear

Espurna, L'

L'Espurna : setmanari de cultura i sociologia. 1930 agost 21

["Any 1, núm. 1 (23 jul. 1930) -", "Subtítol post.: setmanari revolucionari", "Capçalera tip. ; les dimensions varien "]