Col·lecció Carlos de Haes

La col·lecció Carlos de Haes de l’Institut d’Estudis Ilerdencs està integrada per un conjunt de 11 dibuixos i 13 gravats, tots ells de petit format, que conjuntament amb altra documentació formen part del llegat Tarragó. El fons Josep Alfons Tarragó Pleyan fou donat a l'Institut l’any 1985 pels marmessors del seu testament. Era lògic pensar que fos aquesta institució la que acollís el seu llegat donada l’estreta vinculació mantinguda al llarg ...

No s'ha trobat cap entitats digitals