Diari de l'Exposició Agrícola de Lleida

Editat en motiu de l’Exposició agrícola de Lleida de l’any 1930. És un suplement de Vida Lleidatana que es publicà diàriament durant els dies de l’exposició, del 6 al 13 de novembre. En total van sortir 8 números.

No s'ha trobat cap entitats digitals