Avisador del magisterio, El

Publicació de caire pedagògic amb informacions d’ensenyament , coexisteix amb el Magisterio leridano.

No s'ha trobat cap entitats digitals