Sentido común

Publicació que neix com a resposta al “Buen sentido” del Círculo Cristiano Espiritista. De contingut bàsicament doctrinal, el seu propòsit i finalitat és el de combatre l’espiritisme.

No s'ha trobat cap entitats digitals