Manuscrits Fons Dipòsit

La col·lecció de manuscrits aplega prop d’una setantena de documents del fons del Dipòsit. Entre els que, a tall d’exemple, cal destacar el volum en el que es recullen les Actes de la Comisión Provincial de Monumentos históricos i artísticos de Lérida o les actes de la Delegación de Lérida del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias. Aquests manuscrits complementen tot un conjunt de documentació de procedència diversa i en el que s’hi inclou també la col·lecció de pergamins i el fons de mapes i gravats. Certament, el fons del dipòsit de l'Arxiu és un fons peculiar, tant per les seves condicions de formació com pel seu contingut. L’arxiu històric és un dipòsit documental que deu la seva formació a circumstàncies accidentals esdevingudes en el període de la Guerra Civil. En aquesta col·lecció documental hi trobem documentació referent al govern i administració de l'antic Hospital de Santa Maria, documentació municipal de Lleida i d'altres municipis, documentació judicial relativa al jutjat de primera instància i documentació de particulars.

No s'ha trobat cap entitats digitals