Defensa, La

Setmanari de caràcter republicà amb intencionalitat reformista de plantejaments que aparegué el 1889 de la mà de la impremta Sol.

No s'ha trobat cap entitats digitals