Campanar de Lleyda, Lo

Revista quinzenal inspirada per La Campana de Gràcia. Fou una publicació que compaginava articles literaris, escrits doctrinals i informacions del moviment catalanista sempre des de l'òptica catòlica i carlina. Aparegué com a setmanari per acabar convertint-se en quinzenal.

No s'ha trobat cap entitats digitals