Periódico revista del Colegio de Lérida

Fou una publicació gratuïta i un dels primers periòdics escolars de Lleida.

No s'ha trobat cap entitats digitals