Defensa i germanor

Publicació del Sindicat Agrícola de la Zona Regable de l’Urgell. Inicialment es publicava com a quinzenari i a partir de 1916 passà a tenir periodicitat mensual.

No s'ha trobat cap entitats digitals