Mensaje de las letras leridanas

Suplement de la revista Ilerda on es publicaven treballs de poesia i prosa d’autors locals. Nascuda l’any 1953 amb una periodicitat anual, a partir del 1959 passa a editar-se dos cops l’any, amb certes irregularitats fins el 1972 que torna a ser anual.

No s'ha trobat cap entitats digitals