Manuscrits Fons Dipòsit

La col·lecció de manuscrits aplega prop d’una setantena de documents del fons del Dipòsit. Entre els que, a tall d’exemple, cal destacar el volum en el que es recullen les Actes de la Comisión Provincial de Monumentos históricos i artísticos de Lérida o les actes de la Delegación de Lérida del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias. Aquests manuscrits complementen tot un conjunt de documentació de procedència diversa i...

No s'ha trobat cap entitats digitals