Col·lecció Carlos de Haes

La col·lecció Carlos de Haes de l’Institut d’Estudis Ilerdencs està integrada per un conjunt de 11 dibuixos i 13 gravats, tots ells de petit format, que conjuntament amb altra documentació formen part del llegat Tarragó. El fons Josep Alfons Tarragó Pleyan fou donat a l'Institut l’any 1985 pels marmessors del seu testament. Era lògic pensar que fos aquesta institució la que acollís el seu llegat donada l’estreta vinculació mantinguda al llarg dels anys. Tarragó en fou redactor dels seus capítols fundacionals l’any 1942 i Secretari General a partir de l’any 1950. La col·lecció pictòrica de Carlos de Haes fou instal·lada, conjuntament amb les col·leccions del Museu Morera, a l’Antic Hospital de Santa Maria l’any 1934 amb la intenció d’acollir, de manera provisional, els fons del Museu. Durant la Guerra Civil la col·lecció fou traslladada a Butsènit i més tard a Saragossa, per tal de prevenir-ne la conservació. Un cop acabada la guerra, Josep Alfons Tarragó Pleyan, delegat del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, la recupera i la retorna a l’Antic Hospital convertit l’any 1942 en seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

No s'ha trobat cap entitats digitals