Buen Sentido, El

Publicació de caràcter singular que s’edità a Lleida a partir de 1875.Es tractava d’una revista de periodicitat mensual portaveu de l’espiritisme lleidatà i amb una marcada significació anticlerical.

No s'ha trobat cap entitats digitals