Lérida a la vista

Publicació sortida amb motiu de la Festa Major de Lleida. Conté treballs literaris i altres de propaganda de turisme.

No s'ha trobat cap entitats digitals