Mostrant tots els 4 entitats digitals

Carta de la Junta Municipal de Beneficència adreçada a Vicente Fuentes Sangrado, rebaixant-li el sou de 800 a 640 lliures,...

Any: 1856

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/49 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari

Notificació per part del Gobierno Superior Político a la Junta Municipal de Beneficència, de l'ordre de pagament d'un duro...

Any: 1848

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.2/77 Govern i administració. Ordes religioses de l’hospital

Circular del metge Sebastià Aran, a la Junta Municipal de Beneficència on demana un local per als pacients que cal...

Any: 1857

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/51 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari

Carta del metge de l'hospital, Sebastià Aran, demanant a la Junta Municipal de Beneficència, que es restringeixin les...

Any: 1863

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8/54 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari