Mostrant tots els 4 entitats digitals

Carta de Sebastià Aran, adreçada a l'Ajuntament, acceptant la plaça de metge auxiliar de l'Hospital.

Any: 1875

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/58 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari

Informe de l'Ajuntament on s'acorda a instància de la Comissió de Beneficència abonar a Sebastià Aran la quantitat de...

Any: 1877

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/63 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari

Carta de Sebastià Aran, metge de l'hospital, adreçada a l'Ajuntament de Lleida per agrair el seu nomenament com a metge...

Any: 1878

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/69 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari