Displaying 1 - 9 de 1378 digital entities

EL IDEAL, 1918 gener 01

Any: 1918

Matèries: Diaris, Lleida, Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Revistes, Partits polítics

Correo de Lerida 1918 gener 01

Any: 1918

Matèries: Partits polítics, Revistes

Butlletí del Col.legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Lleida, 1918 gener

Any: 1918

Matèries: Farmacèutics, Col·legis professionals, Associacions de preofessionals i tècnics, Revistes

Boletín del Liceo Escolar y Academia San Luís. 1918 gener

Any: 1918

Matèries: Ensenyament primari, Ensenyament secundari, Instituts de batxillerat, Acadèmies, societats culturals, etc., Revistes

EL IDEAL, 1918 gener 02

Any: 1918

Matèries: Diaris, Lleida, Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Revistes, Partits polítics

EL PALLARESA, 1918 gener 02

Any: 1918

Matèries: Diaris, Lleida, Catalunya

EL IDEAL, 1918 gener 03

Any: 1918

Matèries: Diaris, Lleida, Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Revistes, Partits polítics