Mostrant tots els 2 entitats digitals

Carta dels metges de l'hospital adreçada a la Junta, demanant tornar a cobrar el honoraris que cobraven amb anterioritat.

Any: 1824

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/36 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari

Informe sobre les proves a realitzar per accedir a una plaça de practicant.

Any: 1826

Matèries: CAT SAIEI DAH H.1.8.1/38 Govern i administració. Personal. Metges i personal sanitari