Ilerda : revista artística il·lustrada

Revista , escrita en català, de periodicitat quinzenal dedicada a l’art i la cultura. Incorpora articles de creació literària, comentaris d’art, crítica de teatre... Dos temes hi són prioritaris: els Jocs florals i la Seu Vella .

No s'ha trobat cap entitats digitals