Ilerda. Humanitats

La Revista Ilerda de l'Institut d'Estudis Ilerdencs es publicà des de l'any 1943 fins al 1986 i recull treballs de recerca inèdits en el camp de les humanitats i de les ciències sobre temes sobretot relacionats amb Lleida. El volum 47, de l’any 1986, fou el darrer número de la revista que s’escindí més tard en: Ilerda. Ciències = ISSN 0212-565X i en: Ilerda. Humanitats = ISSN 1130-7897

No s'ha trobat cap entitats digitals