Semanario administrativo, El

Pot considerar-se la primera publicació portaveu del Cos de secretaris i funcionaris de l’Administració. Incorporava suplements amb lleis, reials ordres i reglaments de recent aprovació.

No s'ha trobat cap entitats digitals