Ressorgiment

Publicació bimensual que inclou informacions d’Agramunt. Impresa però a Bellpuig als tallers tipogràfics Saladrigues