Informació mèdica

Publicació mèdica de periodicitat mensual nascuda de la iniciativa Humbert Torres, rabassa Fontserè i F. Fontanals. Fou la primera que publicava exclusivament articles de l’especialitat en català. A partir de la segona època, 1913, canvia el seu format passant de foli a format quart i també l’extensió, la publicació passà de les 16 pàgines a tenir-ne 32.

No s'ha trobat cap entitats digitals