Vida lleidatana

Publicació cultural, d’aparició quinzenal, de caràcter informatiu i divulgatiu. Vida lleidatana estava escrita en català i va publicar-se de 1926 a 1931.

No s'ha trobat cap entitats digitals