clear

País, El

País, El. 1905 febrer 25

Imprès també per: José Plà, La Modelo, El País i per Sol y Benet