clear

Nou Diari

Nou diari. 1993 octubre 26

["Lleida : ECD, 1993-[1994]", "Edició Lleida", "Nou diari és el resultat de la fusió de: Diari de Lleida, Diari de Barcelona, Reus diari i Nou diari. Es publica en edicions diferenciades: Barcelona, Girona, Lleida, Reus i Tarragona"]