clear

Veu del Segre, La

Veu del Segre, La : diari de la nit. 1933 desembre 14

Lleida : [s.n.], 1933-1934