clear

Tasca del Centre de Dependents del Comerç i de l’Industria de Lleida i sa Provincia

Tasca del Centre de Dependents del Comerç i de l’Industria de Lleida i sa Provincia. 1923 juliol 01

Lleida : el Centre, 1922-