clear

F.E.T.E. : Secció de Lleida

F.E.T.E. : Secció de Lleida. 1936 octubre 15

Lleida : [F.E.T.E.], 1936-