clear

Flequer lleidatà, El

Flequer lleidatà, El. 1936 febrer

Lleida : [la Federació], 1931-