clear

Divino afán

Divino afán. 1952 abril

["Seo de Urgel : [el Obispado], 1951-", "Imprès també a Barcelona per: Imp. Revista Ibérica, Talleres Gráficos Dúplex, i a Mollerussa per: Imp. Cuberes", "Suplemento del Boletín Oficial del Obispado [de Urgel]", "Año 1, no. 1 (jun. 1951)-", "Continuació de: Voy"]