clear

Documentació del Servicio de Defensa del Patrimoni Artístico Nacional (SDPAN) del llegat Tarragó

Decret del ministeri de Governació, de 9 de març de 1940 ampliant els beneficis de la reconstrucció en localitats adoptades i a diferents edificis d’interès públic

2 f.