clear

Documentació del Servicio de Defensa del Patrimoni Artístico Nacional (SDPAN) del llegat Tarragó

Instància de Domingo Alvárez demanant que li siguin retornats els seus llibres i els títols de “Bachiller i Tenedor de libros”. Lleida, 28 de juny 1939.

["3 f.", "A.1.1 Documentació professional. SDPAN Actes de devolució de béns"]