clear

Documentació del Servicio de Defensa del Patrimoni Artístico Nacional (SDPAN) del llegat Tarragó

Reclamació de José Giné al SDPAN dels seus llibres dipositats a la biblioteca del Pueblo. S’adjunta relació. Lleida, 9 febrer 1939.

["3 f.", "A.1.1 Documentació professional. SDPAN Actes de devolució de béns"]