clear

Documentació del Servicio de Defensa del Patrimoni Artístico Nacional (SDPAN) del llegat Tarragó

Reclamació de Juan Serrat d’uns llibres de la Companyia de Jesús.

["2 f.", "A.1.1 Documentació professional. SDPAN Actes de devolució de béns"]