clear

País, El

País, El. 1903 maig 01

Imprès també per: José Plà, La Modelo, El País i per Sol y Benet